Oświadczenie właściciela marki Kuchnia Vikinga, firmy Wschodni Front Sp. z o.o.


W związku z artykułem „Mentzen od Kuchni” z dnia 1 sierpnia 2023 roku, opublikowanym przez portal FRONTSTORY.PL, firma Wschodni Front Sp. z o.o. pragnie poinformować czytelników o następujących faktach:

  1. Kuchnia Vikinga była jednym z wielu partnerów konferencji Everest 23, której uczestnikami było m.in. wielu naszych klientów. Jest to jedna z wielu aktywności, których nasza firma jest partnerem, wystarczy powiedzieć, że zaangażowana kwota nie przekracza 1% rocznego budżetu marketingowego. Z naszego punktu widzenia impreza miała charakter czysto komercyjny i edukacyjny oraz dała nam możliwość kontaktu z właścicielami małych i średnich firm – kilkoma tysiącami potencjalnych klientów serwisu cateringowego Kuchnia Vikinga. Podobnie robimy to każdego dnia, kierując nasze reklamy do setek tysięcy potencjalnych klientów.
  1. Bez wątpienia dziś, wśród dziesiątków tysięcy klientów Kuchni Vikinga, są zarówno zwolennicy Lewicy, PiS, Koalicji Obywatelskiej, Suwerennej Polski jak i Konfederacji. Dlatego sugerowanie związków lub poparcia właściciela marki Kuchnia Vikinga dla Konfederacji lub jakiegokolwiek innego ugrupowania politycznego jest nieuprawnione i dalekie od prawdy.

Również wśród ponad 900. pracowników Kuchni Vikinga, w tym członków rodziny Pana Łukasza Dawidziuka, prezesa firmy, są zarówno potencjalni wyborcy Platformy Obywatelskiej, Suwerennej Polski, PiS-u, PSL-u czy może też Konfederacji. Nikt w naszej firmie nie pyta o poglądy polityczne, a ocena jakości pracy i zaangażowania jest jedynym kryterium oceny pracowników.

  1. Pan Paweł Fiedoruk, wspólnik i członek zarządu firmy Wschodni Front Sp. z o.o. jest osobą oskarżoną przed ponad 10-cioma laty o „udział w grupie przestępczej”. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zgodnie z polskim prawem, taka „grupa” to nawet trzy osoby, które się po prostu znają, zaś jedna jest podejrzewana o popełnienie przestępstwa. W przypadku Pana Pawła Fiedoruka oskarżenie wpłynęło 10 lat temu. W ciągu tych 10 lat Sąd nie zakończył procesu nawet w pierwszej instancji. Chcemy przypomnieć, że do chwili wydania prawomocnego wyroku każdy z nas jest osobą niewinną. Każdy z nas ma prawo do obrony, ale też prowadzenia działalności gospodarczej lub społecznej.

  2. Pan Paweł Fiedoruk nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu, czyli rzekomego udziału w nielegalnych walkach pomiędzy kibicami klubów piłkarskich (tzw. “ustawkach”). Wedle naszej najlepszej wiedzy żaden z zarzutów wobec jego osoby niego nie mówi o „sutenerstwie”, „porwaniach” czy „publicznym propagowaniu faszystowskiego ustroju państwa”.
  1. Łączenie firmy Wschodni Front jej udziałowców i członków kierownictwa oraz marki Kuchnia Vikinga z działaniami – jak to opisano – „skinów i kiboli” nie ma najmniejszych podstaw w rzeczywistości.
  1. Nie ma żadnych formalnych lub kapitałowych relacji pomiędzy firmą Wschodni Front oraz marką Kuchnia Vikinga z klubem Viking Fight Club. Zgodnie z polskim i europejskim prawem patentowym, firmy działające w odrębnych sektorach mogą używać nazwy zawierającej tożsame słowo lub sformułowanie.

Jednocześnie pragniemy zwrócić szczególną uwagę czytelników portalu FRONTSTORY.PL i innych mediów, że praca panów Redaktorów Mariusza Sepioło oraz pana Konrada Szczygła, mogła zostać wykorzystana do walki przez siły polityczne, które w okresie przedwyborczym próbują kształtować agendę mediową i pogłębiać polaryzację społeczną dla swoich politycznych korzyści.

Kuchnia Vikinga jest w tej sytuacji „kozłem ofiarnym” takiej polaryzacji. W żadnym stopniu działalność gospodarcza firmy Wschodni Front nie ma i nie miała na celu wsparcia koncepcji lub idei politycznych, reprezentowanych przez ugrupowanie polityczne, w tym również ugrupowanie kierowane przez pana Sławomira Mentzena.

Pragniemy zapewnić, że firma Wschodni Front Sp. z o. o. będzie podejmować wszelkie możliwe kroki prawne wobec osób lub organizacji, które naruszając dobra osobiste firmy lub osób nią zarządzających zmierzają do podważenia dobrego imienia i zaufania, niezbędnego w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Maciej Niemyjski

Rzecznik Prasowy

Wschodni Front Sp. z o. o.