Automatycznie naliczające się rabaty.
Rabaty nie łączą się.